Pasiyentlərin kompleks müalicəsini təmin edirik

Həmçinin xəstəxanamızda Ürək, Endoprotez və İmplant mərkəzi fəaliyyət göstərməkdədir. Diaqnostika bölümündə Komputer tomoqrafiya, Angioqrafiya, Nüvə Maqnit Rezonans tomoqrafiya, Rentgen, USM, EKQ, Holter, EXOKQ, Tredmil test, Endoskopiya və s. diaqnostik xidmətlər peşəkar mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Çoxfunksiyalı laboratoriyamızda ümumi, biokimyəvi, patohistoloji, mikrobioloji və digər laborator müayinələr həyata keçirilir. anlayışı Mediland Hospitalın əsas meyarlarından biridir.

ətraflı

Pasiyentlərin kompleks müalicəsini təmin edirik

Həmçinin xəstəxanamızda Ürək, Endoprotez və İmplant mərkəzi fəaliyyət göstərməkdədir. Diaqnostika bölümündə Komputer tomoqrafiya, Angioqrafiya, Nüvə Maqnit Rezonans tomoqrafiya, Rentgen, USM, EKQ, Holter, EXOKQ, Tredmil test, Endoskopiya və s. diaqnostik xidmətlər peşəkar mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Çoxfunksiyalı laboratoriyamızda ümumi, biokimyəvi, patohistoloji, mikrobioloji və digər laborator müayinələr həyata keçirilir. anlayışı Mediland Hospitalın əsas meyarlarından biridir.

ətraflı